Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Sekretariat
Mgr inż. Elżbieta Kopestyńska
Budynek: 6, pokój: A37
Telefon: (+48) 22 59 34 151, email: elzbieta_kopestynska@sggw.pl