Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Ekonomiki Rolnictwa
Dr hab. inż. Dorota Komorowska
Kierownik Zakładu
Budynek: 5, pokój: 12b
Telefon: (+48) 22 59 34 110, email: dorota_komorowska@sggw.pl
Moje CV