Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Metod Ilościowych
Dr inż. Paweł Kobus
Budynek: 5, pokój: 13B
Telefon: (+48) 22 59 34 118, email: pawel_kobus@sggw.pl
Moje CV