Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Badań Operacyjnych
Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
Kierownik Katedry
Kierownik Zakładu
Budynek: 3, pokój: 104
Telefon: (+48) 22 59 34 246, email: bogdan_klepacki@sggw.pl
http://bklepacki.wne.sggw.pl/
Moje CV