Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Metod Ilościowych
Dr hab. Joanna Kisielińska , profesor SGGW
Kierownik Katedry
Kierownik Zakładu
Budynek: 3, pokój: 101
Telefon: (+48) 22 59 34 146, email: joanna_kisielinska@sggw.pl
http://mors.sggw.waw.pl/~jkisielinska/