Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Bankowości
Dr Rafał Balina
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 34 270, email: rafal_balina@sggw.pl
Moje CV