Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Polityki Agrarnej
Dr inż. Marzena Kacprzak
Budynek: 6, pokój: D39
Telefon: (+48) 22 59 34 071, email: marzena_kacprzak@sggw.pl
Moje CV