Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Dr inż. Elżbieta Kacperska
Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
Budynek: 5, pokój: 28
Telefon: (+48) 22 59 34 114, email: elzbieta_kacperska@sggw.pl