Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Bankowości
Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
Kierownik Zakładu
Budynek: 3, pokój: 6A
Telefon: (+48) 22 59 34 241, email: slawomir_juszczyk@sggw.pl
Moje CV