Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Rynków Finansowych
Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
Budynek: 5, pokój: 9
Telefon: (+48) 22 59 34 249, email: irena.jedrzejczyk@wp.pl
Moje CV