Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
Kierownik Zakładu
Budynek: 5, pokój: 2
Telefon: (+48) 22 59 34 033, email: andrzej_jedruchniewicz@sggw.pl
Moje CV