Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Barbara Bakuła
Budynek: 7, pokój: 10
Telefon: (+48) 22 59 34 016, email: barbara_bakula@sggw.pl