Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr Sławomir Jarka
Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
Budynek: 7, pokój: 1D
Telefon: (+48) 22 59 34 244, email: slawomir_jarka@sggw.pl
Moje CV