Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Marketingu
Dr inż. Bolesław Iwan
Budynek: 6, pokój: D36
Telefon: (+48) 22 59 34 074, email:
Moje CV