Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Katarzyna Idźkowska
Budynek: 3, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59 342 71, (+48) 22 59 342 76, email: katarzynaidzkowska@wp.pl