Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Marta Idasz-Balina
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 342 70, email: m.idaszbalina@gmail.com