Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Prof. dr hab. Jan Hybel
Budynek: 5, pokój: 19
Telefon: (+48) 22 59 34 040, email: jan_hybel@sggw.pl
Moje CV