Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Doktorant
Mgr Beata Horbowiec-Janucik
Budynek: 5, pokój: 1
Telefon: (+48) 22 59 34 032, email: beata_horbowiec@sggw.pl