Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr hab. Stanisław Bagieński , profesor SGGW
Budynek: 7, pokój: 117C
Telefon: (+48) 22 59 34 239, email: stanislaw_bagienski@sggw.pl
Moje CV