Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Ekonomiki Rolnictwa
Dr inż. Mariusz Hamulczuk
Budynek: 5, pokój: 23
Telefon: (+48) 22 59 34 113, email: mariusz_hamulczuk@sggw.pl
Moje CV