Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Urszula Grzywińska
Budynek: 7, pokój: 4
Telefon: (+48) 22 59 34 009, email: urszula_grzywinska@sggw.pl