Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr inż. Kinga Gruziel
Budynek: 5, pokój: 1
Telefon: (+48) 22 59 34 032, email: kinga_gruziel@sggw.pl
Moje CV