Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr Anna Grontkowska
Budynek: 7, pokój: 117B
Telefon: (+48) 22 59 34 240, email: anna_grontkowska@sggw.pl
Moje CV