Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Marketingu
Dr inż. Mariusz Grębowiec
Budynek: 6, pokój: D30
Telefon: (+48) 22 59 34 080, email: mariusz_grebowiec@sggw.pl
Moje CV