Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Urszula Górzyńska
Budynek: 7, pokój: 9a
Telefon: (+48) 22 59 34 015, email: urszula_gorzynska@sggw.pl