Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Prof. dr hab. Jan Górecki
Budynek: 5, pokój: 24
Telefon: (+48) 22 59 34 105, email: jan_gorecki@sggw.pl
Moje CV