Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Mgr Adam Andrzejuk
Budynek: 6, pokój: 5
Telefon: (+48) 22 59 34 109, email: adam_andrzejuk@sggw.pl
Moje CV