Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Pracownia Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie
Dr Aleksandra Górecka
Kierownik Zakładu
Budynek: 3, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 247, email: aleksandra_gorecka@sggw.pl
Moje CV