Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Analiz Rynkowych
Dr hab. Jarosław Gołębiewski , profesor SGGW
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: A32
Telefon: (+48) 22 59 34 190, email: jaroslaw_golebiewski@sggw.pl
http://golebiewski.wne.sggw.pl
Moje CV