Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr hab. Barbara Gołębiewska , profesor SGGW
Kierownik Zakładu
Budynek: 7, pokój: 107
Telefon: (+48) 22 59 34 228, email: barbara_golebiewska@sggw.pl
Moje CV