Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Sekretariat
Lic. Ewelina Gołąbek
Budynek: 7, pokój: 108
Telefon: (+48) 22 59 34 250, email: ewelina_golabek@sggw.pl