Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych i Prawa
Dr Piotr Gołasa
Budynek: 6, pokój: A14
Telefon: (+48) 22 59 34 083, email: piotr_golasa@sggw.pl