Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki
Mgr Magdalena Golonko
Budynek: 3, pokój: 105
Telefon: (+48) 22 59 34 257, email: magdalena_wiluk@sggw.pl
Moje CV