Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Rachunkowości
Dr Marzena Ganc
Budynek: 7, pokój: 1A
Telefon: (+48) 22 59 34 242, email: marzena_ganc@sggw.pl
Moje CV