Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Doktorant
Mgr Seweryn Gajdek
Budynek: 6, pokój:
Telefon: , email: seweryn_gajdek@sggw.pl
Moje CV