Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi
Dr Piotr Gabryjończyk
Budynek: , pokój:
Telefon: (+48) 22 59 34 158, email: piotr_gabryjonczyk@sggw.pl