Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska , profesor SGGW
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
Kierownik Zakładu
Budynek: 7, pokój: 108A
Telefon: (+48) 22 59 34 274, email: justyna_franc_dabrowska@sggw.pl