Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Rachunkowości
Dr Tomasz Felczak
Budynek: 7, pokój: 1C
Telefon: (+48) 22 59 34 243, email: tomasz_felczak@sggw.pl