Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Katarzyna Drabarczyk
Budynek: 3, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59342 71, email: katarzyna_drabarczyk@sggw.pl