Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
Dr inż. Joanna Dmitruk
Budynek: 6, pokój: B18
Telefon: (+48) 22 59 34 158, email: joanna_dmitruk@sggw.pl
Moje CV