Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr hab. Alina Daniłowska , profesor SGGW
Kierownik Katedry
Budynek: 5, pokój: 18
Telefon: (+48) 22 59 34 039, email: alina_danilowska@sggw.pl
Moje CV