Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Hanna Adamowicz
Budynek: 7, pokój: 9b
Telefon: (+48) 22 59 34 018, email: hanna_adamowicz@sggw.pl