Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Marketingu
Dr Joanna Chudzian
Budynek: 6, pokój: D34
Telefon: (+48) 22 59 34 188, email: joanna_chudzian@sggw.pl
http://www.joanna.chudzian.info
Moje CV