Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Doktorant
Mgr Łukasz Chryniewicz
Budynek: 5, pokój: 6a
Telefon: (+48) 22 59 34 117, email: lukasz_chryniewicz@sggw.pl
Moje CV