Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Wiktor Maszkowski
Budynek: 3, pokój:
Telefon: , email: