Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Badań Operacyjnych
Dr Piotr Jałowiecki
Budynek: 3, pokój:
Telefon: , email: piotr_jalowiecki@sggw.pl