Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr Aleksandra Chlebicka
Budynek: 7, pokój: 117C
Telefon: (+48) 22 59 34 239, email: ola.chle@gmail.com
Moje CV