Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Katarzyna Brodzikowska
Budynek: 3, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59 34 276, email: katarzyna_brodzikowska@sggw.pl