Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Marta Chylak
Budynek: 7, pokój: 2
Telefon: (+48) 22 59 34 014, email: marta_chylak@sggw.pl