Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr Michał Borowy
Budynek: 7, pokój: 110C
Telefon: (+48) 22 59 34 219, email: michal_borowy@sggw.pl